ZEKAT

ZEKÂT NEDİR:

Zekât İslam dinine göre asgari zenginlik miktarına (81 gram altın) sahip olan kimselerin Allah rızası için belirlenen kişilere senede bir veya seneye yayarak vermesidir.

Sadakalar (zekât gelirleri) ancak şunlar içindir: Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, âzat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda (çalışanlar) ve yolda kalmışlar. İşte Allah’ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir.

İbn Abbâs’tan nakledildiğine göre... Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah, zekâtı ancak mallarınızın kalan kısmını temizlemek için farz kıldı...”(D1664 EbûDâvûd, Zekât, 32)

ZEKÂTI KİMLERİN VERMESİ GEREKİR:

Öncelikle kişinin Müslüman, akıl baliğ ve hür olması gerekir. Kişi kendi güncel yaşantısında ki ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kenarda, bankada ve yastık altı diye tabir edilen altın ve altın cinsi kıymetli madenleri olan kimseye zekâtı ifa etmesi farzdır.

ZEKÂT KİMLERE VERİLİR:

 • Fakirlere
 • Miskinlere 
 • Yolda kalmış kimselere
 • Borçlulara
 • Zekât toplamakla memur olan kişilere
 • Allah yolunda hizmet eden kimselere (Gaza, hac ve ilim tahsili yapan kişilere)


ZEKÂT KİMLERE VERİLMEZ:

 • Anne – baba
 • Dede, babaanne, anneanne
 • Evlat
 • Torun
 • Karı koca birbirine veremez
 • Aynı evde bulunan kardeşler birbirlerine veremez
 • Cami, vakıf, dernek gibi kurumların kendisine (ancak aracı olarak kurumlara teslim edilmesi mümkündür.


ZEKÂT HANGİ MALLARDAN VERİLİR:

 • Para
 • Altın ve cinsleri
 • Küçük ve büyük baş hayvanlardan
 • Ticaret yapan kimsenin satışta bulunduğu menkul ve gayrı menkul mallarından


ZEKÂTA HANGİ MALLAR DAHİL DEĞİLDİR:

 • Şahsi kullanılan ev
 • Şahsi kullanılan araç
 • Ticaret yapan kimsenin dükkanında kullandığı iş alet ve gereçleri


ZEKÂT NASIL HESAPLANIR:

 • Kişinin alacaklarını ve kendi elinde bulundurduğu malı yazıp borçlarını düştükten sonra kalanı zekâta girmektedir. Buna kişinin aylık gider tablosu için kullandığı miktar dahil değildir.
 • Kişinin malının 40'da 1 yani güncel tabir ile %2,5 şeklinde verilmesidir
 • Altın ve cinslerinin gramının 40'da 1 altın veya miktarının bedeli olarak para verilebilir.


ZEKÂTIN ÖNEMİ:

Rabbimiz Müslüman olan kimselere namaz ve oruç gibi birtakım ibadetleri farz kıldığı gibi zekât ibadetini de farz kılmıştır. Zekât zengin Müslümanın ihtiyaç sahibi olan Müslüman kişiye olan hakkıdır, yani borcudur. Allah katında ve İslam hukukunda zekât büyük önem arz etmektedir. Zekât vermemek, zekâttan geri durmak toplumsal bir suçtur.