TALEBE YETİŞTİRME

Yarının Birunilerini Yetiştiriyoruz  !

Biruni Gençlik Merkezi Allah’ı bilen ve ondan korkan ahlaklı bir nesil yetiştirme gayesi ile Malatya’da hizmetlerine başladı. En önemli hizmetimiz ve hedefimiz "İmanlı Nesiller Yetiştirmek"'tir. Bu sebep ile derneğimizin adınıda büyük bir bilim adamı olan biruninin ilmi çalışmlarının ilhamı ile "Biruni Gençlik Merkezi" olarak belirledik. Gençlerimize yönelik eğitim çalışmalarımız, şehrimizin muhtelif yerlerindeki erkek ve kız talebelerinin yatılı olarak okuyacağı medreseleri hizmete açarak başladı.

Zihni Parlak, Kur'an Hamisi Hafızlar

İlmi Çalışmalarımız çerçevesinde yetiştirdiğimiz Hafızlık Talebelerimiz,öncelikle doğru KURAN’I KERİM okuma dersleri almaktadırlar. Kuran’ı kerim okuma ve okutmakta mahir olan hoca efendiler tarafından talim, tecvid, mahreci huruf ve ezberleme metotları hakkında eğitim verilmektedir.

Hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan talebelerimiz, hafızlık yaptırmakta eğitimli ve deneyimli hoca efendilerce hafızlık derslerine başlatılmaktadırlar. Her gün Kuran’ı Kerimden bir sayfa ezberleyerek yaklaşık iki yılda hafızlıklarını tamamlamaktadırlar.
    
"sizin en hayırlınız kuran öğrenen ve öğretendir."

Hafız Kimdir ?

Kur’ân-ı Kerimin tamamını ezberleyene de hafız denir. Arapçada korumak, ezberlemek manasındaki “hıfz” kökünden türemiş bir sıfat olan hafız, Kur’ân-ı Kerimi ezberleyen ve hafızasında koruyan kişidir.

Hafız sadece Kur’ân-ı Kerimin kelimelerini, ayetlerini ezberleyen değil, aynı zamanda onun manasını kalbine ve ruhuna nakşeden, beynine alan ve gönül dünyasında seyreden bir insandır. Kur’ân’ı içine sindirmiş olan gerçek hafız yürüyen ve konuşan Kur’ân demektir.

Hafızlığın Önemi

Hafızlar, Peygamberimizin (a.s.m.) özel iltifatına mazhar olan insanlardır: 

“Hafız olup da Kur’ân okuyan kimse meleklerle beraberdir” hadisinde bildirildiği gibi, hafız her an meleklerle birlikte, meleklerin arasında, meleklerle iç içedir. Çünkü meleklerin en çok ilgi duydukları olay, Kur’ân’ın okunduğu ve dile getirildiği yerlerdir. 

Kur’ân’ı beynine nakşeden ve kalbine yerleştiren hafızlar, hem dünyada şerefli ve saygın insanlardır, hem de âhirette akrabalarına ve yakınlarına şefaatçi olacaklardır. Bu müjdeyi Efendimiz (a.s.m.) şu sözleriyle verirler:

“Kim Kur’ân okur ve onu ezberler, helâlini helâl kılar ve haramını haram kılarsa, Allah, bu Kur’ân sebebiyle onu Cennetine koyar ve ailesinden Cehenneme girmeyi hak eden on kişiye şefaat hakkı tanır.”

Alim Yetiştirme

Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz daha sonra osmanlı usulü Medrese Eğitimi almaktadır. Arapça ve osmanlıca eğitimi ile birlikte fıkıh,akaid,tefsir gibi islami ilimlerde ders gören gençlerimiz, ilim tahsillerini bitirdiklerinde dini mübini islamın bir nesil sonrasına aktarımı ve halkımızın sahih dini bilgiye ulaşması hususunda üzerlerine düşen görevi hakkıyla yapacaklardır.

Ben Nasıl Hafız Ve Alim Yetiştirebilirim ?

Benim de bir yaşayan Kuran’ım olsun isterseniz başlatmış olduğumuz hafız yetiştirme ve Medreselerimize destek olabilirsiniz. Üstleneceğiniz talebenin eğitimi ile ilgili sizlere bilgileri sunularak talebenizin ne kadar eğitim aldığı hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.